20190205

Mùng 1 đầu năm, nằm trên giường ngủ mà cứ bồi hồi mùi hoa mộc. Rồi mới nhớ ra là hôm nay đi đền, đi chùa. Đầu năm, cầu mong lớn nhất vẫn là sức khoẻ, bình an. Mong nhiều năm sau, cũng năm tay nhau thật chặt như anh chị bây giờ.